Każdy zakupiony produkt Balanssen można zwrócić w ciągu 14 dni od dnia dostawy towaru. Wystarczy złożyć w tym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub napisane samodzielnie. Wystarczy, że przed upływem wskazanego czasu zostanie wysłane oświadczenie na adres: biuro@balanssen.com  lub pocztą (ważna jest data stempla pocztowego).

Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia należy odesłać do nas zwracany produkt na adres:

Balanssen
Białostocki Park Naukowo Technologiczny
ul Żurawia 71
15-540 Białystok
z dopiskiem „Zwrot”

W ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrócimy całą wpłaconą kwotę. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient we własnym zakresie.

Szczegóły znajdują się w regulaminie sklepu. www.balanssen.com/regulamin

Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.