Reklamacje

Balanssen jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Balanssen ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego

W razie zaobserwowania wad lub niezgodności zakupionego produktu z umową prosimy o przesłanie informacji zawierającej datę oraz opis i okoliczności na adres:

Balanssen
Białostocki Park Naukowo Technologiczny
ul Żurawia 71
15-540 Białystok
z dopiskiem „Reklamacja”.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie sklepu www.balanssen.com/regulamin